22/02/2024

ชุมพร –  พ่อเมืองชุมพรเชิญชวน ล่องแพพะโต๊ะ 67

ชุมพร –  พ่อเมืองชุมพรเชิญชวน ล่องแพพะโต๊ะ 67

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ที่ ท่าลงแพสะพานในหยาน บ้านปากเลข ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะนาย วิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานล่องแพพะโต๊ะ ครั้งที่๑๔ ประจำปี ๒๕๖๗ ร่วมกับ นายวิทยา สุวรรณสิทธิ์ นายอำเภอพะโต๊ะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพะโต๊ะ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวทุกท่าน

ในวันนี้ นาย วิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดงานพร้อมลงล่องแพเป็นเที่ยวปฐมฤกษ์ พร้อมกับนายวิทยา สุวรรณสิทธิ์ นายอำเภอพะโต๊ะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพะโต๊ะ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในวันจำนวนมาก การล่องแพพะโต๊ะ ถือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอพะโต๊ะเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแห่งสายน้ำและขุนเขา ท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ อีกทั้งยังสามารถล่องแพได้ตลอดทั้งปี การล่องแพจะเริ่มตั้งแต่คลองต้นน้ำ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสายน้ำเย็นชุ่มฉ่ำแล้ว ยังจะได้พบเห็นสัตว์ป่านานาชนิด ที่ออกมาเผยโฉมให้เราเห็นได้ไม่บ่อยครั้งนัก รวมถึงการพักแบบโฮมสเตย์ ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชม และการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่นักท่องเที่ยวจะมาล่องแพคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี

นายวิทยา สุวรรณสิทธิ์ กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการ จัดงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ เชิงอนุรักษ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานล่องแพพะโต๊ะ ครั้งที่๑๔ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ท่าลงแพสะพานในหยาน บ้านปากเลข ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ ในวันนี้ อำเภอพะโต๊ะ เป็นเมืองที่ผู้คนอยู่กับธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้ มีภูเขา มีแม่น้ำพะโต๊ะ ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลังสวนไหลหล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และ ผู้คน โดยมีเกาะแก่ง และทิวทัศน์ สองฝั่งงดงามเหมาะสำหรับล่องแพชมธรรมชาติและผู้ที่ชื่นชอบ ความท้าทายและผจญภัย อำเภอพะโต๊ะจึงจัดให้มีเทศกาลล่องแพเชิงอนุรักษ์ ขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเสาร์ วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพะโต๊ะให้เป็นที่ รู้จักของนักท่องเที่ยวจนกลาย เป็นเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชุมพร สำหรับปี ๒๕๖๗ นี้ได้กำหนดจัดงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ เชิงอนุรักษ์ ในวันเสาร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๔ ขึ้น ณ แม่น้ำคลองพะโต๊ะ และ ได้กำหนดท่าขึ้น – ลงแพ จำนวน ๓ จุด ได้แก่ ๑.ท่าสะพานในหยาน ๒.ท่าเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ๓.ท่าองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาคส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ของอำเภอพะโต๊ะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ภาคเอกชนและภาคประชาชนชาวอำเภอพะโต๊ะ ทุกภาคส่วนจนงานสำเร็จด้วยดี

นาย วิสาห์ พูลศิริรัตน์  เปิดเผยว่า เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรในงานล่องแพพะโต๊ะ เชิงอนุรักษ์ 67 ชาวชุมพรกำลังร่วมมือกันผลักดันให้เป็นการล่องแพ เชิงอนุรักษ์ ให้เป็นกิจกรรมระดับประเทศ เพราะจากการเดินทางที่จะเข้ามาที่อำเภอพะโต๊ะก็จะได้เชยชมกับบรรยากาศทะเลหมอกและความร่มรื่นของทิวเขาและธรรมชาติสองข้างทาง กิจกรรมล่องแพก็มีความปลอกภัยโดยผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในการล่องแพนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎโดยสวมเสื้อชูชีพทุกคนก่อนที่จะทำการล่องแพ ชมสายน้ำของเมืองพะโต๊ะน้ำใสไหลเย็นระดับน้ำก็ไม่ลึก เสร็จจากการล่องแพก็จะต้อนรับกับอาหารสุดพิเศษที่เป็นสูตรเฉพาะของชาวพะโต๊ะ เชิญชวนให้มาลิ้มลอง

การจัดงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ เป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ของอำเภอพะโต๊ะ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวของอำเภอพะโต๊ะ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว จนกลายเป็นเอกลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจังหวัดชุมพร เป็นที่ชื่นชอบและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ จนปัจจุบันได้อยู่ในปฏิทิน การท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอพะโต๊ะ และของจังหวัดชุมพร จึงขอชื่นชมความตั้งใจ การร่วมแรงร่วมใจกัน และความเสียสละของทุกคนที่ได้ร่วมกันริเริ่ม สืบสานงานดีๆ เช่นนี้ ให้เกิดขึ้นและคงอยู่คู่กับอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรของเราสืบต่อเนื่องกันมาทุกปี

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป