27/02/2024

ปราจีนบุรี-ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นปราจีนบุรีร่วมแข่งขันทดสอบสัญญาณเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

ปราจีนบุรี-ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นปราจีนบุรีร่วมแข่งขันทดสอบสัญญาณเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปราจีนบุรี HS2AP ได้ส่งชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อน AR304 ปราจีนบุรี เข้าร่วมในการแข่งขัน รายการ Thailand Field Day Contest 2024 ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้มีการจัดตั้งสถานีออกอากาศแข่งขัน บริเวณองค์พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนาถปราจีนบุรี พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักวิทยุสมัครเล่นในการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุภัยพิบัติ หากเกิดภัยขึ้นมา สามารถช่วยเป็นส่วนกลางในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากมีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นจริง ระบบสัญญาณโทรศัพท์ที่ทันสมัยอาจใช้ในการติดต่อสื่อสารไม่ได้ อีกทั้งยังเกิดความรวดเร็วในการประสานงานได้ทันท่วงที ลดจำนวนการสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ทรัพย์สิน และประเทศชาติได้
นายชญานนท์ ตรีธาวงษ์ ประธานสมาคมวิทยุสมัครเล่นปราจีนบุรี กล่าวว่า การแข่งขันทดสอบสัญญาณที่จัดขึ้นทั่วประเทศนั้น ได้มีการจัดการแข่งขันในทุกปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และการแก้ไขปัญหาของสัญญาณที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และยังนำนักวิทยุสมัครเล่นรุ่นใหม่เข้ามาร่วมในกิจกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นวัยเรียน ที่มีความสนใจเรื่องนักวิทยุสื่อสาร ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และการสร้างสายอากาศจากอุปกรณ์ในบ้าน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการติดต่อสื่อสารหากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่
สำหรับการแข่งขันโดยได้ใช้ความถี่ในการแข่งขันย่าน VHF 144.000 MHz – 147.000 MHz และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อน AR304 ปราจีนบุรี เข้าแข่งขันประเภท Class C แข่งขันเป็นทีม ออกอากาศจากสถานีชั่วคราว โดยใช้กำลังส่งสูงกว่า 5 วัตต์ สมาชิกในทีมไม่เกิน 8 คน โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช.เขต 14 จังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว////////ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี