22/02/2024

กาฬสินธุ์ชื่นชม “ผู้กำกับจักรพันธุ์” นำตำรวจลงขันสร้างโรงจอดรถ

ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมชื่นชม พ.ต.อ.จักรพันธุ์ จันหาญ ผกก.สภ.ร่องคำ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ข้าราชการตำรวจในสังกัด และชมรมแม่บ้านตำรวจ สร้างโรงจอดรถใหม่ ทันสมัย มั่นคง สวยงาม โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดกระแสชื่นชม สภ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ทั้งในลักษณะ “ปากต่อปาก” และพลังโซเชียล กรณีโรงพักหรือ สภ.ร่องคำยุคใหม่ ภายใต้การนำของ พ.ต.อ.จักรพันธุ์ จันหาญ ผกก.สภ.ร่องคำ ได้มีการพัฒนาและยกระดับ การเป็นสถานที่ราชการที่ก้าวหน้า ทันสมัย เต็มใจบริการ ด้านมวลชนสัมพันธ์ดีเยี่ยม โดยล่าสุด ได้ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) นำข้าราชตำรวจในสังกัด ร่วมกับชมรมแม่บ้านตำรวจ และกัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน วัสดุ อุปกรณ์ สร้างโรงจอดรถที่มั่นคง แข็งแรง และที่สำคัญไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด เปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ ในสายตาและความรู้สึกที่ดีให้กับผู้พบเห็น และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างมาก
พ.ต.อ.จักรพันธุ์ จันหาญ ผกก.สภ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนมาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรร่องคำเป็นปีที่ 2 โดยแนวทางการทำงานนั้น ให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาดุจพี่น้อง เน้นให้บริการประชาชนทั้งเชิงรุกและเชิงรับแบบญาติผู้ใหญ่ ให้เกียรติภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงพักดุจบุคคลสำคัญมาโดยตลอด


“สถานีตำรวจหรือโรงพักก็เหมือนบ้าน ที่พักอาศัย เป็นสถานที่ต้อนรับญาติพี่น้อง แขกเหรื่อ ที่มาเยี่ยมเยือน ใช้บริการ และในฐานะที่เป็นสถานที่ของทางราชการ ที่ต้องสะอาด เรียบร้อย น่าอยู่ น่าอาศัย มาเยือนแล้วรู้สึก อบอุ่น ปลอดภัย และประทับใจ ในส่วนของโรงจอดรถของ สภ.ร่องคำนี่ก็เหมือนกัน เดิมสร้างด้วยไม้ มุงสังกะสี อายุการใช้งานผ่านมาหลายปี มีบางส่วนเกิดการผุพังตามกาลเวลา ประเมินแล้วไม่มีความมั่นคง แข็งแรง โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนเต็มตัว ที่อาจจะเกิดลมพายุฤดูร้อนพัดรุนแรง และอาจจะเกิดความเสียหาย จากการพัดพาของพายุได้ จึงเกิดไอเดียที่จะปรับปรุงโรงจอดรถใหม่ ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย แต่ยังขาดแคลนงบประมาณในส่วนนี้อยู่ เบื้องต้นได้หารือกับข้าราชการตำรวจในสังกัด และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สภ.ร่องคำ ในการจัดหางบประมาณมาเพื่อสร้างโรงจอดรถใหม่ดังกล่าว” พ.ต.อ.จักรพันธุ์กล่าว


พ.ต.อ.จักรพันธุ์กล่าว ทั้งนี้ การนำเสนอโครงการสร้างโรงจอดรถของ สภ.ร่องคำ ดูเหมือนจะเป็นความต้องการและอยู่ในใจของใครต่อใครอยู่แล้ว “พอออกปากว่าอยากจะทำ” ก็ได้รับเสียงตอบรับจากทุกคน ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องด้วยดี และด้วยความร่วมแรง ร่วมใจกันของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้ง กต.ตร.ทุกท่าน และสมาชิกแม่บ้านตำรวจ สภ.ร่องคำ ตลอดจนส่วนราชการ พ่อค้า บริษัท ห้างร้าน ประชาชน ก็ได้เข้ามาเติมเต็ม ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา ทั้งเงินสด และวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้าง แรงงานก็ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่างในชุมชน กระทั่งแล้วเสร็จ ได้โรงจอดรถใหม่ที่ทันสมัย กว้างขวาง มั่นคง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด


อย่างไรก็ตาม หลังการก่อสร้างโรงจอด สภ.ร่องคำแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามภาพที่เห็น โดยเป็นผลงานที่พึงภาคภูมิใจจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงได้เกิดกระแสชื่นชม พ.ต.อ.จักรพันธุ์ จันหาญ ผกก.สภ.ร่องคำ ในความเป็นหัวหน้าสถานีที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล และการมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ที่เล็งเห็นความสำคัญขององค์กร และตระหนักถึงความเป็นสถานที่ราชการ ที่ต้องมีการปรับตัวตามยุคสมัย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ และแสดงถึงศักยภาพของการเป็นผู้นำ ที่พร้อมจะรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป