27/02/2024

สุโขทัย-จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567

สุโขทัย-จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 08.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และอุทิศส่วนกุศลแก่สมาชิกอาสารักษาดินแดนผู้ล่วงลับ ในการนี้ นายณัฏฐพงศ์ สุขวิศิฏฐ์ นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุโขทัย นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล ปลัดจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัยข้าราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมในพิธี


ต่อจากนั้นได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชูปถัมภ์แก่บุตรสมาชิกอส. และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย แก่บุตรสมาชิกอส.บุตรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หลังจากนั้นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุโขทัยร่วมพิธีสวนสนามของกองกำลังประจำถิ่นและได้อ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและกล่าวให้โอวาท ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ นับตั้งแต่ได้ก่อตั้งกองอาสารักษาดินแดนขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน บัดนี้เป็นปีที่ 70 ซึ่งเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือ อส. ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติตลอดมา ทั้งการดูแลความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ การรักษาความสงบสุขของสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งภัยคุกคามภัยแทรกซ้อน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่