24/06/2024

อยุธยา – รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา – รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. พระปลัดสุวัฒนเถรคุณ รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการเปิดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อาคาร 3 ขั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอำนาจและหน้าที่ที่สำคัญ อาทิ คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการตามที่ กศจ. มอบหมาย จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ย้ายที่ตั้งมาสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่อาคาร 3 ขั้น 6 ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการย้ายที่ตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และเป็นศูนย์กลางการบริหารงานราชการในรูปแบบที่ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่รวดเร็ว รองรับการทำงานในระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารราชการ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก เมื่อมาติดต่อราชการและให้บริการกับประชาชนได้รวดเร็วฉับไว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป