27/02/2024

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยพร้อมคณะจำนวนกว่า 30 คนกราบสักการะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยพร้อมคณะจำนวนกว่า 30 คนกราบสักการะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567ที่ผ่านมา นายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและคณะจำนวนกว่า 30 คนกราบสักการะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชและในโอกาศเดียวกันได้เข้ากราบขอพรพระเดชพระคุณพระพระธรรมวัชรากรเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุราชวรวิหาร