27/02/2024

แม่ฮ่องสอน-ชุด ปจว.ฉก.ที่ 302 สร้างความสุขรอยยิ้ม แก่ ผู้สูงอายุบ้านทุ่งพร้าว โครงการส่งเสริมสุขภาพสร้างภูมิป้องกันโรคติดต่อ

แม่ฮ่องสอน-ชุด ปจว.ฉก.ที่ 302 สร้างความสุขรอยยิ้ม แก่ ผู้สูงอายุบ้านทุ่งพร้าว โครงการส่งเสริมสุขภาพสร้างภูมิป้องกันโรคติดต่อ
ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาเฉพาะกิจ ที่ 302 นำโดย ร.ต.ปรีชา เพ็ชรมีค่า นำกำลังพลร่วม จัดกิจกรรมนันทนาการ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องอันตรายและผลกระทบของไฟป่าและหมอกควันไฟ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และ ผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายให้การตอบรับร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งพร้าว
ด้าน นายสหัส พรหมา ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านทุ่งพร้าว หมู่ 4 เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าวทางหมู่บ้านจัดทำขึ้นทุกเดือน เป็น โครงการส่งเสริมสุขภาพสร้างภูมิป้องกันโรคติดต่อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการพบปะสร้างความสัมพันธ์ ทักษะการเรียนรู้ควบคู่การนันทนาการสร้างเสริมความสุขและรอยยิ้ม โดยในแต่ละเดือนจะมี กิจกรรมต่างๆ อาทิ ดนตรีพื้นเมือง การให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ สร้างความสุขสร้างรอยยิ้ม โดยในแต่ละเดือนก็จะมีวิทยากรรับเชิญมาให้ความรู้ความบันเทิงแก่ผู้สูงอายุ
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127