21/04/2024

นครนายก – จัดงานสืบสานประเพณีและทำบุญเมืองโบราณบ้านดงละคร เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดนครนายก เมืองมรดกธรรมชาติ

นครนายก – จัดงานสืบสานประเพณีและทำบุญเมืองโบราณบ้านดงละคร เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดนครนายก เมืองมรดกธรรมชาติ

ที่โบราณสถานดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆและประชาชนร่วมพิธีสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดนครนายก และทำบุญเมืองโบราณดงละครที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คู่จังหวัดนครนายกมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่สมัยทวารวดี

เพื่อให้เกิดพลังความรักความสามัคคีและ ร่วมกันพัฒนา จังหวัดนครนายก ให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ภายในงานได้มีการแต่งกายในยุคสมัยทวารวดี ตั้งขบวนเดินตั้งแต่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เข้าสู่โบราณสถานดงละคร และมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโบราณสถานโดยพิธีพราหมณ์ จากนั้นได้มีพิธีสงฆ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีฯ และประชาชนในจังหวัดนครนายก โดยทั่วหน้ากัน

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป