18/04/2024

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดพิธีมอบโล่ “ฐานันดร 4” เพื่อคนข่าวและคนทำดี ปี2567 พร้อมเปิดตัวหนังสือพิมพ์ฐานันดร ๔

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดพิธีมอบโล่ “ฐานันดร 4” เพื่อคนข่าวและคนทำดี ปี2567 พร้อมเปิดตัวหนังสือพิมพ์ฐานันดร ๔

 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ได้จัดพิธีมอบโล่ “ฐานันดร 4” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ นักข่าว , สื่อมวลชน , องค์กรสื่อมวลชน และองค์กร , บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2567 โดยนางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า สมาคมฯได้จัดงานพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร 4” ให้กับนักข่าว , สื่อมวลชน , องค์กรสื่อมวลชน และองค์กร , บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับปี 2566 นี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.ดร. มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ , ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์นักข่าวฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ “ฐานันดร4” ซึ่งมี พล.อ.พนา ถนอมสิงห์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ นายพิสิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส (อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

ฐานันดรที่ 4 (The Fourth Estate) คืออาชีพนักข่าวรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในช่องทางต่างๆ แต่ความหมายและคำจำกัดความของ ฐานันดรที่ 4 ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้ ฐานันดรที่ 4 ยังต้องมีคุณสมบัติในการสื่อสารข้อเท็จจริงสู่สาธารณะและมีอิทธิพลทางอ้อมในการขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ถูกที่ควร ซึ่งทุกปีทางสมาคมฯยังได้จัดให้มีกิจกรรมของนักข่าวที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้กับนักข่าวและสังคม
พิธีมอบโล่ “ฐานันดร4” นี้ สมาคมฯมีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ นักข่าว , สื่อมวลชน , องค์กร , บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ , องค์กรผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดี และมีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทสื่อสารมวลชน(ตามสาขา) ดีเด่นแห่งปี 2. ประเภท องค์กร/บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ดีเด่น รวมทั้งหมด 113 รางวัล ปีนี้ทางสมาคมฯได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่ฯ


สาขาสื่อมวลชน ดีเด่น ได้แก่ คุณอลงกรณ์ เหมือนดาว บรรณาธิการข่าว3มิติ , คุณณัฐรินี วรสวาสดิ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง3HD , คุณภาวิณี ติรนันท์มงคล รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ ข่างในพระราชสำนัก ช่อง7HD , นายเอกสิทธิ์ หมวดทอง บรรณาธิการสื่อรัฐทีวี สุวรรณภูมิทีวี ฯลฯ
สาขาผู้สื่อข่าว ดีเด่น ได้แก่ นายดนุพัฒน์ อิ่มใจ ผู้สื่อข่าว PPTV 36HD ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น , นายวันชัย ผิวอร่าม ผู้สื่อข่าว อัมรินทร์TV 34HD จังหวัดบุรีรัมย์ , นายเอกพงษ์ พุทธา ผู้สื่อข่าว ช่อง7HD จังหวัดขอนแก่น , นายวรรธนะ ทองดี ผู้สื่อข่าว 9 MCOT จังหวัดหนองบัวลำภู และคุณแสงจันทร์ ผุยนวล ผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมวัดสังฆทาน SBBTV
สาขาพิธีกร ดีเด่น ได้แก่ คุณพีรเดช โสมกุล สาขานักจัดการ ดีเด่น ได้แก่ คุณชัยศิลป์ คนคล่อง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ผู้ดำเนินรายการข่าวยามเช้า สวท.กรมประชาสัมพันธ์ และ ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล ผู้ดำเนินรายการข่าวเด่นประเด็นเด็ด ช่องทีวีสุวรรณภูมิ


สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม อาทิ คุณสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ , พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ , พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ , พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ , ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร , พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ , ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล , ดร.จักรพันธ์ พรนิมิต ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัญสนิทวงศ์ , คุณนงนุช นามวงศ์ ประชาสัมพันธ์อาวุโส เดอะมอลล์กรุ๊ป กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง สจ.ถิรเดช ไชยโภค ส.อบจ.บึงกาฬ , คุณสุลภา เถาทวงษ์ นายกอบต.โนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น ฯลฯ ซึ่งแต่ละท่านมีบทบาทในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในองค์กร และเป็นนักพัฒนา เข้าใจเข้าถึงประชาชนและบุคคลร่วมงานในองค์กร ช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ที่เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจในการช่วยเหลือสังคมสมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจในการทำงาน


ทั้งนี้งานประกาศรางวัล “ฐานันดร4” ประจำปี 2567 ยังได้เพิ่มกิจกรรมคัดเลือกเยาวชนรุ่นใหม่ผู้มีความสนใจและรักจะเรียนรู้ในวิชาชีพสื่อมวลชนมาร่วมเวิร์คช้อปอบรมทักษะความสามารถทางด้านการสื่อสาร ตั้งแต่ อบรมการเขียนข่าว การจัดรายการวิทยุ และผู้ประกาศข่าว รวมถึงการเข้าคอร์สบุคลิกภาพ ผู้ชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่ น้องมองโกล นายมองโกล ภัทรมานพ และผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิงได้แก่ น้องเบส นางสาววัณพรรณ เพียงล้ำพงค์ โดยผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย และผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง จะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น Mr.&Miss Pulitzer Thailand 2024 “ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน” ซึ่งสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) จะสนับสนุนส่งไปฝึกอบรมวิชาชีพสื่อมวลชน ตามหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายสมาชิกขององค์กรต่อไป
.
การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ สมาคมฯขอขอบคุณการสนับสนุนจาก สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล , สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ , กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ , โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ , โรงแรมรอยัล ไดมอนด์ เพชรบุรี , ภัตตาคารจีนสู่ต้าเสียไทยแลนด์ , องค์กรเอกชน และบริษัทห้างร้านค้าต่างๆ ทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จด้วยดี

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป