21/04/2024

ลำปาง-อาชีวลำ​ปางเปิดการประชุมชี้แจงการจัดทำประกาศเงินอุดหนุนผู้เรียนพิการฯ (Up Skill, Re Skill) 

ลำปาง-อาชีวลำ​ปางเปิดการประชุมชี้แจงการจัดทำประกาศเงินอุดหนุนผู้เรียนพิการฯ (Up Skill, Re Skill) 
วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำประกาศเงินอุดหนุนผู้เรียนพิการและกำกับติดตามการดำเนินการฝึกอาชีพระยะสั้นผู้พิการ (Up Skill, Re Skill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 2) จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง (วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง) โดยมี นายจาตุรนต์ บริจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน เสร็จแล้วรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนของศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา และการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพระยะสั้น รายวิชา พิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนจัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทำประกาศเงินอุดหนุนผู้เรียนพิการและกำกับติดตามการดำเนินการฝึกอาชีพระยะสั้นผู้พิการ (Up Skill, Re Skill) และพัฒนาโครงการ การพัฒนาอาชีพระยะสั้นให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริหารงานโดย ดร.ยุภาภรณ์  เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคภาคีเครือข่าย
ด้านคนพิการ สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ร่วมโครงการ ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ภาวิ​นัน​ท์ บุตร​หล้า​  รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป