14/04/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาฯ

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาฯ

 


วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายภัทร ใจเอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมร่วมของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กับจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ

พร้อมทั้งได้มีการนำเสนอแผนการพัฒนาจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกต่อคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้สำหรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานและติดตามการสนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และพิษณุโลก เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปสู่การจัดทำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป