18/04/2024

สุโขทัย-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่ให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

สุโขทัย-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่ให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

 

วันนี้ (19 มีนาคม 2567) เวลา 10.00 น. ณ ร้านลองดองยำ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่ให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 (ผู้ว่าพบสื่อ) ในการนี้ นางปวีณวรรณ นิลกำแหง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย นางบุญชู สาดี วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย นางวนิภา เชื้อเมืองพาน ขนส่งจังหวัดสุโขทัย นางจันทิรา โยธิการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และนายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของจังหวัดสุโขทัย ภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอเมืองสุโขทัย นางรัตนาภรณ์ จีนทา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม


ทั้งนี้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่ให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการชี้แจงผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของจังหวัดสุโขทัย โครงการและกิจกรรมสำคัญของส่วนราชการ เพื่อให้สื่อมวลชนและเครือข่ายนำไปขยายผลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อรูปแบบต่างๆสื่อสารถึงประชาชนให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และเชื่อมั่น แนวนโยบายและการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้ขอบคุณสำหรับความร่วมมือของสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงานของจังหวัดสุโขทัยแก่ประชาชนสร้างการรับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมที่ดีตลอดมา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป