18/04/2024

นราธิวาส-คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 

วันนี้ (20 มี.ค.67) คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นำโดย พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ บ้านปูลารายอ กาแลตาแปอำเภอเมืองนราธิวาส โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ

สำหรับบ้านปูลารายอ กาแลตาแป จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษ ที่ไม่มีที่ไป หรือไม่มีความประสงค์กลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิม เพื่อเตรียมความพร้อมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข ปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัยในบ้าน ปูลารายอ กาแลตาแป จำนวน 5 คน

ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น การปลูกผักยกแคร่ , การแปรรูปข้าวเกรียบ , ช่างเชื่อม , การทำผ้ามัดย้อม , การส่งเสริมอาชีพการขายสินค้าออนไลน์ และการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ชุมชน อีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมานุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป