18/04/2024

ปทุมธานี ชมรมสตรีอำเภอลี้ จังหวัดลำพูนศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับกลุ่มแม่บ้านสตรีบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี ชมรมสตรีอำเภอลี้ จังหวัดลำพูนศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับกลุ่มแม่บ้านสตรีบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ชมรมสตรีอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน(องค์กรสาธารณะประโยชน์) ที่มีผลิตภัณฑ์งานฝีมือพื้นถิ่นเป็นของตนเอง และพัฒนาส่งออกให้กับประเทศจีนได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับกลุ่มแม่บ้านสตรีบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่มีผลิตภัณฑ์การต่อยอดจากสไบมอญนำมาประยุกต์เป็นสินค้าที่สามารถจับต้องได้เช่นเอาลายดอกไม้สวยๆจากสไบมอญมาไว้ที่หมวกผ้าคลุมไหล่ ที่รองจานและผ้าเช็ดมือ

ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดและได้แลกเปลี่ยนเรื่องการบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็งโดยผ่านการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยมี ดร.ยุวดี บำรุงบุตร ประธานให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี(องค์กรสาธารณประโยชน์) ในการขับเคลื่อนองค์กร, พัฒนาผลิตภัณฑ์, สินค้าชุมชนและการต่อยอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สิ่งดีๆของบรรพชนต้องไม่สูญหาย เป็นนิมิตหมายอันดีที่จะได้สร้างและสานสัมพันธ์อันดีสืบไปจากการศึกษาดูงานครั้งนี้จะโยงใยไปสู่การสร้างเครือข่ายและได้เปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีต่อกันในอนาคต

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป