21/04/2024

ขนส่งทางบก เดินหน้าพัฒนานายช่างตรวจสภาพรถเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน

ขนส่งทางบก เดินหน้าพัฒนานายช่างตรวจสภาพรถเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน

วันนี้ (23 มี.ค. 67) ณ ห้อง Salon A ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร นายชีพ น้อมเศรียร ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2

นางเพียงจันทร์ พจน์โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคคลและสวัสดิการ กล่าวว่า การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้บริหารและผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว


ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมการขนส่งทางบก ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกรมการขนส่งทางบก ด้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของทั้งรถ คน และสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนและเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานรวมถึงกฎ ประกาศ ระเบียบ ด้านการตรวจสภาพรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป