14/04/2024

ปทุมธานี ทต.บางพูน จัดโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะการป้องกัน การจมน้ำ ภายใต้หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

ปทุมธานี ทต.บางพูน จัดโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะการป้องกัน การจมน้ำ ภายใต้หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เมื่อเวลา 09.00 น ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายอำนวย นาคบุรินทร์นายกเทศมนตรีตำบลบางพูนได้มอบหมายให้นายณัฐพล มงคล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพูน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ เสริมความรู้และทักษะการป้องกันการจมน้ำภายใต้หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ปีงบประมาณ พ.ศ .2567 โดยมีประธานอนุกรรมการบริหารสนามกีฬากองทัพอากาศ(ธูปะเตมีย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพูน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพูน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพูน และคณะครูผู้ฝึกสอน ตลอดจนนักเรียนเข้าร่วมพิธี กันอย่างคึกคัก


ด้านนางชลธิดา กุศลศิลปวุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลบางพูน กล่าวเสริมว่า โครงการเสริมความรู้และทักษะการป้องกันการจมน้ำภายใต้หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดปีงบประมาณ 2567 ขอขอบพระคุณ ท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมในวันนี้ ด้วยการพลัดตกน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดัยหนึ่งของเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-15 ปี และการที่ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กและเด็กไม่มีความรู้ในการกู้ชีวิตการปฐมพยาบาลผิดวิธีจากสถานการณ์เด็กตกน้ำจมน้ำของเด็กในประเทศไทย เทศบาลตำบลบางพูนจึงดำเนินการโครงการเสริมความรู้และทักษะการป้องกันภายใต้หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี


2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำ 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-15 ปีมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมน้ำได้อย่างถูกต้อง และ 4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-15 ปี ในพื้นที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR) เพื่อให้ ควบคุมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการช่วยเหลือตนเองสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและทักษะการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมน้ำโครงการดังกล่าวจึงได้จัดให้มีทั้งอบรมเชิงทฤษฎีและเชิญฝึกเชิงปฏิบัติการ ให้กับเด็กและเยาวชนที่อายุระหว่าง 10-15 ปี โดยฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองจากการตกน้ำจมน้ำฝึกการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและฝึกการช่วยเหลือคนตกน้ำด้วยหลักสูตรตะโกน โยนยื่น โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดทำขึ้นมาจำนวน 2 รุ่นรุ่นละ 50 คนรวมทั้งสิ้น 100 คนดังนี้


รุ่นที่ 1.โรงเรียนวัดบางพูน ระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 2.โรงเรียนวัดเปรมประชากร ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2567
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายณัฐพล มงคล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพูน กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า กระผมมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมความรู้และทักษะการป้องกันการจมน้ำภายใต้หลักสูตรการช่วย การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันนี้ การเสียชีวิตของเด็กไทยจากการพลัดตกน้ำเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10-15 ปี และการที่ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กและเด็กไม่มีความรู้ในการกู้ชีพการปฐมพยาบาลผิดวิธี จากข้อมูลดังกล่าวเทศบาลตำบลบางพูนได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจึงได้จัดทำโครงการเสริมความรู้และทักษะการป้องกันการจมน้ำภายใต้หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โดยมีการฝึกให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิต เมื่อประสบเหตุทางน้ำตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักสากลจึงจะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ที่ให้การช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะและความสามารถว่ายน้ำเพื่อ ช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและ การพัฒนาไปสู่การว่ายน้ำ สุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพูนที่สนับสนุนงบประมาณและขอขอบพระคุณประธานอนุกรรมการการบริหารสนามกีฬากองทัพอากาศ(ธูปะเตมีย์) ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมความรู้และทักษะป้องกันการจมน้ำภายใต้หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการนี้ขึ้น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป