21/04/2024

ปทุมธานี จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion”

ปทุมธานี จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion”

 

เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” ให้แก่ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้านผ้าของจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางบุษบา บุญญลักษม์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาววัชรินทร์ มิ่งขวัญรุ่งเรือง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ๗ อำเภอ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ช่างทอผ้า และช่างหัตถกรรม จำนวน ๑๕ กลุ่ม รวมทั้งสิ้น ๔๐ ราย เข้ารับมอบ

ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า “นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดโครงการ Silk Festival ๒๐๒๓ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พระราชทานเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” แก่ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ที่สร้างสรรค์ผืนผ้าและหัตถกรรม ด้วยขั้นตอนที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้สร้างสรรค์และผู้สวมใส่ ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากล และเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พระราชทานแบบลายผ้า “ผ้าลายชบาปัตตานี”

เพื่อเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชาวจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างอัตลักษณ์ สืบสานและต่อยอด ภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่น ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย อีกทั้ง วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าทอแบบโบราณ ณ บ้านคำปุน ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พระราชทานแบบลายผ้า “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” ซึ่งเป็นลายที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้ากาบบัว, ประเภทผ้ายก จก ขิด แพรวา, ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก ซึ่งสามารถนำลายพระราชทานหลัก ทั้ง ๔ ประเภทนี้ไปถักทอผสมผสาน กับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่น ตามความคิดสร้างสรรค์ต่อไป


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ยังผลให้ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมนำแนวพระดำริในการเพิ่มคุณค่า และมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน อันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทย และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป” โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผ้าทอพื้นถิ่นของจังหวัดปทุมธานี ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ได้นำมาจัดแสดง ณ อาคารศาลารักษ์ปทุมด้วย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป