15/04/2024

นครนายก – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน แก่เกษตรกร เพื่อนำไปปลูกขยายผลในพื้นที่

นครนายก – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน แก่เกษตรกร เพื่อนำไปปลูกขยายผลในพื้นที่

ที่โรงสีพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พลโทไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

พร้อมเป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 87 จำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก เข้ารับพระราชทาน เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 87 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 15 ราย ทั้งนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ ทอดพระเนตร การเกี่ยวข้าว รับแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

จากผลผลิตที่ได้จากแปลงนา ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้ดำเนินการ อบและทำความสะอาดข้าวเปลือก ได้เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 87 จำนวน 3,417 กิโลกรัม และแบ่งมอบเพื่อใช้ในกิจการโรงสีข้าวพระราชทานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 1,417 กิโลกรัม เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก จำนวน 1,000 กิโลกรัมและมอบให้กับเกษตรกรจังหวัดนครนายก จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปเพาะปลูกในฤดูกาล ปี 2567 ต่อไป

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป