18/04/2024

กำแพงเพชร – ตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67

กำแพงเพชร – ตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นายกองเอก ชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67 ร่วมกับผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด พร้อมด้วยธนาคารผู้ให้กู้ ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าวของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2567 ในพื้นที่ อำเภอคลองขลุง จำนวน 3 ราย รวมตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า 915 ล้านบาท ผลการตรวจสอบ พบว่าผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ และดำรงสต็อกครอบคลุมมูลค่าตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยื่นขอรับชดเชยดอกเบี้ย /////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป