21/04/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567

 

วันที่ 31 มีนาคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดในงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 จังหวัดพิษณุโลก” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

พร้อมทั้งกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงนำมาซึ่งความรุ่งเรืองของสยามประเทศนานับปการสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน ทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ต่างประเทศและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองเป็นอเนกประการ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ “วันมหาเจษฎาบดินทร์” เป็นวันสำคัญของชาติ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการและเห็นชอบให้ให้ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” แปลว่า “พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่”

จากนั้นประธานในพิธีอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนทราบและน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้สำหรับวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ยกความสำคัญให้กับข้าราชการพลเรือน ผู้ทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการภารกิจของประเทศ และเป็นวันที่ข้าราชการพลเรือน พึงระลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่ทำงานรับใช้บ้านเมือง เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม พร้อมทั้งร่วมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดพิษณุโลกในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป