21/04/2024

ปทุมธานี เยาวชน38คนร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล

ปทุมธานี เยาวชน38คนร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล

 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ศาลาการเปรียญ วัดคลองหนึ่ง (แก้วนิมิต) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง (นายกโบว์ลิ่ง) นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 38 รูป ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองร่วมพิธีฯ มีพระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานสงฆ์พระอุปัชฌาย์

สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลานเยาวชนใช้เวลาวันหยุดปิดเทอม เข้าวัดรับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล เกิดความรักความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย.

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป