19/05/2024

ปทุมธานีร่วมกับซีพีแรม เดินรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน และทาสีปรับปรุงทางข้ามทางม้าลาย

ปทุมธานีร่วมกับซีพีแรม เดินรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน และทาสีปรับปรุงทางข้ามทางม้าลาย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่บริษัท ซีพีแรม จำกัด ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ร่วมสร้างจิตสำนึกเคารพวินัยและกฎจราจรสู่สาธารณชน พร้อมเดินรณรงค์การข้ามถนนบริเวณทางข้าม กิจกรรมทาสีปรับปรุงทางข้ามทางม้าลายบริเวณหน้าบริษัท ซีพีแรม จำกัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 


ภายในพิธีมีคุณณัชโชติ เหมทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวต้อนรับ และ ร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนี ไกรนรา นายอำเภอ ลาดหลุมแก้ว กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน มีการบรรยายในหัวข้อความปลอดภัยทางถนน แก่กลุ่มเป้าหมายพนักงานบริษัท

โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอลาดหลุมแก้ว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริษัท ซีพีแรม จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนขึ้น

นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ทางจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับทุกภาคส่วนมีการจัดรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนทุกเดือน จากกรณีเคสของคุณหมอกระต่าย ที่ประสบอุบัติเหตุถูก จยย.เฉี่ยวชนจนเสียชีวิต บริเวณทางข้ามม้าลาย การจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ เพื่อหยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพื่อกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนักให้มีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ทุกเพศ ทุกวัย และผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท

ตลอดจนส่งเสริม และสร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนขึ้นอีก รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนในการช่วยกันสร้างจิตสำนึกเคารพกฎจราจร เพราะทางภาครัฐได้ใช้ทุกช่องทางทั้งการป้องกัน การปราบปราม การบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนทำสัญลักษณ์ป้ายเตือนต่างๆ ให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป