21/05/2024

แม่ฮ่องสอน-คลื่นพุทธศาสนิกชนชาวแม่สะเรียง ร่วมแสดงมุทิตาสักการะฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน-คลื่นพุทธศาสนิกชนชาวแม่สะเรียง ร่วมแสดงมุทิตาสักการะฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง
เมื่อเวลา 19.30 น. ณ วัดสุพรรณรังษี หรือ วัดจองคำ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ขบวนแห่สมณศักดิ์พัดยศและตราตั้ง พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง ได้ถึงวัดสุพรรณรังษี ภายหลังได้เคลื่อนขบวณฯ ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ซึ่งมี พุทธสาศนิกาชนชาวแม่สะเรียง ตลอดจนคณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ หลั่งไหล ร่วมถวายมุทิตาสักการะฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล อายุ 49 พรรษา 29 วิทยาฐานะ น.ธ.เอก. ศศ.บ วัดสุพรรณรังสี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567
ซึ่งตลอดทั้งวัน มีประชาชนชาวแม่สะเรียง อำเภอใกล้เคียง คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมแสดงมุทิตาสักการะพระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล กันอย่างเนื่องแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาจนถึงช่วงเย็น มีการแสดงต้อนรับขบวนพัดยศจากคณะศรัทธาต่างๆ ทำให้ภายในวัดสุพรรณรังษีเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมแสดงมุทิตาสักการะฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง แน่นวัด
ความเลื่อมใสและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ต่างพร้อมใจกัน เเสดงมุทิตาจิตสมโภชสัญญาบัตรพัดยศ ถวายเป็นสวัสดิมงคลให้ท่านมีกำลังใจ ในการประกอบกิจทางพระพุทธศาสนา และเจริญงอกงามในสมณเพศ ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัย ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา และรักษาประเพณีท้องถิ่น เป็นพระนักพัฒนา มีความโอบอ้อมอารี มีอัธยาศัยดีกับพระภิกษุ สามเณร ศิษย์วัด แบบพ่อปกครองลูก ท่านคอยช่วยเหลือ ส่งเสริม แนะนำพระภิกษุ สามเณร ศิษย์วัด ให้ได้รับการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จนจบระดับปริญญาตรี ท่านเป็นที่เคารพนับถือ เป็นที่เลื่อมใสของศรัทธาและพุทธศาสนิกชนทั่วไปอมรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนให้เข้าใจหลักธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนบังเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล (ครูบาไพศาล) อายุ 49 ปี 29 พรรษา เป็นลูกของคุณพ่อนิยม คุณวันดี คงอ้าย คุณพ่อนิยม คงอ้าย เสียชีวิต เมื่อ พ.ศ.2537 ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ท่านมีพี่น้อง 2 คน บรรพชาอุปสมบทเมื่อท่านอายุได้ 14 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ในงานปอยส่างลองของวัดสุพรรณรังษี (วัดจองคำ) โดยมีพระครูอนุสนธิ์ธรรมกิตติ์ เป็นเจ้าอาวาส และเป็นพระอาจารย์ เมื่ออายุ 20 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ (ตุ๊เจ้า) ณ พัทธสีมาวัดกิตติวงศ์ โดยมี ท่านเจ้าคุณพระประสิทธิ์ศาสการ เจ้าอาวาสวัดกิตติวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอนุศาสน์ถาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดสิทธิมงคล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอนุสนธิ์ธรรมกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังษี (วัดจองคำ) เป็นพระอนุสาวณาจารย์ ปี พ.ศ.2546 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังษี หลังจากพระครูอนุสนธิ์ธรรมกิตติ์ มรณภาพ ปี พ.ศ.2553 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้น โท ที่ พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล ปี พ.ศ.2559 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียงและ เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง ชั้นโท พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล ใช้ นามเดิม และท่านยังเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป