28/05/2024

กำแพงเพชร-จัดการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2567

กำแพงเพชร-จัดการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2567

ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นายกองเอกชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยมี อัยการจังหวัดฯ ,ตำรวจภูธรจังหวัดฯ ,ป้องกันจังหวัดฯ , กอ.รมน.จังหวัดฯ , ผู้แทนอำเภอ 11 อำเภอ , หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

ภายในที่ประชุมมีการรายงานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีในเรื่องของนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ด้านแรงงาน และการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอีกด้วย////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป