21/05/2024

สระบุรี/วันฉัตรมงคลชาวบ้านลำบัว ริมคลอง 26 ขวา ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและ”บวชปลา เป็นครั้งแรกของหมู่บ้าน”

สระบุรี/วันฉัตรมงคลชาวบ้านลำบัว ริมคลอง 26 ขวา ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและ”บวชปลา เป็นครั้งแรกของหมู่บ้าน”

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายประพล อิสโร ประมงจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานโดยมีนาย ทินกร บุญสาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง พร้อมด้วยนายศุภวัชร สงวนพรรค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหนองโรง พร้อมด้วยชาวบ้านและนักปราชญ์ในหมู่บ้านตลาด2 ฝั่งคลอง 26 ขวา และร่วมใจ ทำบุญเลี้ยงพระแด่พระภิกษุสงฆ์วัดศรีปทุมลำบัว จำนวน 9 รูป

 

เนื่องในวันฉัตรมงคลจึงร่วมใจกันจัดงงาน”บวชปลา” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ปลาน้ำจืดทุกชนิดบริเวณหน้าวัดศรีปทุมลำบัวและตลอดคลอง 26 ขวาเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาต่างๆและเป็นประเพณีหนึ่งเดียวของตำบลหนองโรงที่จัดเป็นการบวชปลาเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนปลา ซึ่งเป็นอาหารหลักๆของพี่น้องประชาชนได้พร้อมใจกันรักษาเพื่ออนุรักษ์พันธ์ปลา ให้มีจำนวนมากยิ่งขึ้น เป็นการป้องกันการลักลอบจับปลาบริเวณหน้าวัด ซึ่งเป็นเขตอภัยทานอีกด้วย.

     

/ดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าว รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป