28/05/2024

แม่ฮ่องสอน-ปจ.แม่ฮ่องสอน มอบวุฒิบัตรแก่สามเณร ในโครงการบรรชาสามณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แม่ฮ่องสอน-ปจ.แม่ฮ่องสอน มอบวุฒิบัตรแก่สามเณร ในโครงการบรรชาสามณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันนี้ (6 พ.ค. 2567) เวลา 09.00 น. ณ วัดแม่เกาะ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายผะอบ บินสะอาด ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีลาสิกขา จำนวน 20 รูป ในโครงการบรรชาสามณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 โดยมี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป