19/05/2024

อุตรดิตถ์-บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งสำรวจความเสียหายและแจกจ่ายสังกะสีให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านเกาะ เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)

อุตรดิตถ์-บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งสำรวจความเสียหายและแจกจ่ายสังกะสีให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านเกาะ เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)

 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลตำบลบ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ , ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ นายนฤปนาท อุมรินทร์ หรือ สจ.โจ้ (ส.อบจ.อุตรดิตถ์ เขต 3 อ.เมืองอุตรดิตถ์) , นายอดุลย์ ม่วงรักษ์ กำนันตำบลบ้านเกาะ , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตท้องที่ ต.บ้านเกาะ ร่วมกันแจกจ่ายสังกะสีให้กับประชาชนที่ได้ดำเนินการทำเอกสารแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเกาะ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบ้านแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)

หลังเกิดเหตุพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และ อำเภอลับแล สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ทั้งบ้านเรือน ร้านค้า สถานที่ราชการ สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบสิ่งของและเยี่ยมผู้ประสบวาตภัยในเขตตำบลบ้านเกาะ โดยมีทั้งผู้ที่เสียหายทั้งหลัง , ผู้สูงอายุ , ผู้ป่วยติดเตียง ,ผู้ที่มีภาวะยากลำบาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ , นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ , นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของราษฎรและมอบสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย

 

จากการสำรวจในพื้นที่ ต.บ้านเกาะ พบว่าบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย รวม 512 หลังคา ประกอบด้วย หมู่ 1 จำนวน 37 หลังคา , หมู่ 2 10 หลังคา , หมู่ 3 36 หลังคา , หมู่ 4 60 หลัง , หมู่ 5 12 หลังคา , หมู่ 6 128 หลังคา , หมู่ 7 64 หลังคา , หมู่ 8 40 หลังคา , หมู่ 9 90 หลังคา , หมู่ 10 41 หลังคา ส่วนจำนวนหลังคาเรือนของราษฎรที่ได้รับความเสียหาย ยังไม่ครบ 100% เนื่องจากอยู่ระหว่างการสำรวจและพร้อมเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเกาะได้อย่างเต็มที่

 

นอกจากนี้ ยังสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเกาะ หากท่านต้องการให้ดำเนินการรวดเร็วมากขึ้น เวลาทำการ 8.30 – 16.30 น. พร้อมเอกสารซึ่งการพิจารณาให้ผ่านการเบิก ความเสียหายต้องเป็นบ้านอาคาที่อยู่อาศัยเท่านั้น เตรียมเอกสารหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ , สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ , รูปถ่ายความเสียหาย และ เบอร์โทรที่ติดต่อได้

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป