21/05/2024

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์”

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์”

 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. กองทัพภาคที่ 3 โดย พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กองทัพภาคที่ 3 จัดได้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือกำลังพลที่บาดเจ็บหรือพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่พิการทุพพลภาพ นำรายได้ดำเนินการซ่อมแซม และสร้างบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะบ้านของทหารกองประจำการ (พลทหาร) ซึ่งวัตถุมงคลที่ทางกองทัพภาคที่ 3 จัดทำขึ้น ประกอบไปด้วย

1. พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยืน เนื้อโลหะสัมฤทธิ์ ขนาด 9.5 นิ้ว รวมฐาน 12.99 นิ้ว ใต้ฐานพระบรมรูป ผนึกผ้าจีวรพระเกจิ
– พระครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร ประธานพระภาวนาจารย์
– ท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชิรปราการ วิ.(พระอาจารย์ปารมี สุรยุทโธ)
– พระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค ติสฺสว โส) ท่านเจ้าคุณ พระพิศาลญาณวงศ์ ดร. (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ)
– พระอธิการ ลี อตุโล
– พระครูบาสมุห์วรฉัตร สุจิตโต พระภาวนาจารย์
2. เหรียญพระพุทธชินราช ด้านหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3. เหรียญหลวงปู่โง่น โสรโย ด้านหลังพระสุพรรณกัลยา

โดยเหรียญทั้ง 2 แบบ มีขนาด 3×3.5 นิ้ว จัดสร้าง 5 เนื้อ คือ ทองคำ, เงิน, นวะโลหะ, ทองแดง และ ทองเหลือง
ที่ผ่านมา เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาต จัดสร้างวัตถุมงคล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก และเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงพุทธาเทวา หลอมเททองนาฤกษ์ ณ โรงหล่ออนุรักษ์ไทย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี พระอธิการลี อุตโล เจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันตก เป็นประธาน ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 มีกำหนดการพิธีพุทธาเทวาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ลานพระบรมราชานุ – สาวรีย์ 3 พระองค์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พระราชรัตนสุรี (ขวัญรัก) เป็นประธานสงฆ์ พิธีพุทธาภิเษก และพระครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร เป็นประธานพระภาวนาจารย์ พร้อมด้วยพระภาวนาจารย์ เจิมจาร นั่งปรก 6 รูป
กองทัพภาคที่ 3 จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจอง บูชาวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” รายละเอียดตามแผ่นพับโบชัวร์ และ ใบสั่งจอง ตามคิวอาร์โค้ด หรือสามารถสอบถามได้ที่ เฟสบุ๊ค วัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” หรือหน่วยทหาร ที่อยู่ใกล้ท่าน ในวัน และเวลาราชการ

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว พิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป