19/05/2024

ร้อยเอ็ด…วิ่งแน่นอน วุฒิภัทร คงมั่น นายกฯ ส.รถตู้แห่งประเทศไทย นำทีมเข้ากราบเจ้าอาวาสวัดเกษมทรัพย์ฯ เตรียมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล30 พ.ย.67 ศกนี้

ร้อยเอ็ด…วิ่งแน่นอน วุฒิภัทร คงมั่น นายกฯ ส.รถตู้แห่งประเทศไทย นำทีมเข้ากราบเจ้าอาวาสวัดเกษมทรัพย์ฯ เตรียมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล30 พ.ย.67 ศกนี้

วันนี้( 9 เมษายน 2567 ) เวลา 16.30 น. นายวุฒิภัทร คงมั่น นายกสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) พร้อมกับนายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อม ปภัสโร) นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล(อ.ร่วม คชาธโร) และรักษาการประธานชมรมจิตอาสาพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อน101 โดยความอุปถัมภ์ของพระครูธรรมธร ประกาศิต (อ.คิง ชุตินุธโร) เดินทางเข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระครูธรรมธร ประกาศิต (อ.คิง ชุตินุธโร) เจ้าอาวาสวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ทั้งนี้เพื่อถวายรายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) พร้อมกราบขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อระดมทุน เป็นทุนในการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะและการกุศล โดยใช้ความเสียสละและจิตอาสาเป็นตัวนำ
โดยทางชมรมฯร่วมกับภาคีเครือข่ายจะได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและจัดฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชนทั้ง 20 อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดให้ห่างไกลยาเสพติด และพัฒนาต่อยอดโดยการสร้างเด็กและเยาวชนลูกหลานชาวร้อยเอ็ดให้ก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ และจัดตั้งสโมสรฟุตบอลของคนร้อยเอ็ดเพื่อคนร้อยเอ็ดตามเจตนาและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินการให้ไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

 


นายวุฒิภัทร คงมั่น นายกสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) กล่าวว่าตนเองพร้อมให้การสนับสนับและส่งเสริมกิจกรรมดีดีของทางชมรมฯเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆคณะกรรมการบริหารชมรมฯเฝ้าดูความเคลื่อนไหว ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนอยู่ห่างๆตั้งแต่เป็นชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 6 ปีที่ผ่านมาน้องๆในชมรมฯอยู่ในสายตาของตนเองและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตลอด ด้วยการทำงานที่ตรงไปตรงมา โปร่งใสตรวจสอบได้ ทุกคนมารวมตัวกันด้วยความเสียสละและเป็นจิตอาสาอย่างแท้จริงจึงทำให้ชมรมฯเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างช้าๆแต่มั่นคง
จากชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 แยกมาเป็นชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) เพื่อจะขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมอยู่ในขณะนี้อย่างไม่มีข้อกังขา วันนี้มาขอคำปรึกษา ชี้แนะจากครูบาอาจารย์ เพื่อจะนำไปปฏิบัติ เป็นแนวทางนำไปสู่ความสำเร็จต่อไป

พระครูธรรมธร ประกาศิต (อ.คิง ชุตินุธโร) ที่ปรึกษา และองค์อุปถัมภ์ชมรมจิตอาสาพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อน101 เมตตาดำริว่า อาตมาเห็นด้วยทุกอย่างกับการที่ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต)จะจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ทางชมรมได้กล่าวมาข้างต้น กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นแน่นอน ขอให้ทางชมรมไปทำโครงการกำหนดแนวทางให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ งบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการให้นำไปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 เป็นต้น

เสร็จแล้วอาตมาจะนัดหมายวัน-เวลาเข้ากราบนมัสการพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อม ปภัสโร) ที่ปรึกษาและองค์อุปถัมภ์ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) เพื่อกราบนมัสการเรียนปรึกษาหารือ ขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลดังกล่าว และกำหนดเส้นทางทางที่จะวิ่ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้จัด(ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้ /โหวดพิฆาต)เครือข่ายฯตั้งใจไว้ต่อไป จะทำเล็กหรือทำใหญ่ก็เหนื่อยเหมือนกัน ทำทั้งทีทำให้ดีไปเลย อยากจะให้มีองค์กรและคนแบบนี้เยอะๆคิดทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้โอกาสเด็กและเยาวชนคนรักกีฬาเพื่อประโยชน์สาธารณะและการกุศล เจริญพร

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป