18/05/2024

หนองบัวลำภู-องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย

หนองบัวลำภู-องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ที่จังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์วาตภัย อันเนื่องมาจากผลจากพายุฤดูร้อนและร่องมรสุมพัดผ่าน ในพื้นที่อำเภอนากลาง อำเภอสุวรรณคูหา ในระหว่างวันที่ 3 -5 พฤษภาคม 2567 ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎร ได้ความเสียหายจำนวน 5 อำเภอ 13 ตำบล 61 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 2,034 ครัวเรือน บ้านพักอาศัยเสียหายจำนวน 1,982 หลัง เสียหายหนัก 386 หลัง ความช่วยเหลือในเบื้องต้นสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้วบางส่วน
และในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อม ให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูจำนวน 1,000 ชุด ประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังความซาบซึ้ง อย่างหาที่สุดมิได้ ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร ที่ได้รับความเดือดร้อน ชาวจังหวัดหนองบัวลำภูขอปฏิญาณตนว่า จะประพฤติเป็นพลเมืองดี ดำเนินชีวิตตามพระยุคบาท ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และผนึกพลังร่วมกันธำรงรักษา พัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่งคงเจริญสืบไป.
จ.หนองบัวลำภู นายวรรธนะ ทองดี รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป