28/05/2024

สกบ.ชี้แจงงบซื้อจักรยานยนต์สายตรวจปี 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง และโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามข้อตกลง

สกบ.ชี้แจงงบซื้อจักรยานยนต์สายตรวจปี 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง และโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามข้อตกลงคุณธรรม(Integrity Pact) ซึ่งจะมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาษีประชาชน

วันนี้ (10พ.ค.67) พล.ต.ต.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ โฆษกสำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการวิจารณ์การจัดซื้อจัดจ้างรถจักรยานยนต์สายตรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งข้อมูลบางส่วนไม่เป็นความจริง อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกิดความเสียหายต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นั้น ขอชี้แจงว่า การจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจ จำนวน 14,442 คันนี้ เป็นการจัดหาทดแทนรถจักรยานยนต์สายตรวจเก่าที่ได้มาเมื่อปี 2557 และแจกจ่ายให้กับสถานีตำรวจทั่วประเทศ โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (e bidding) หาตัวผู้รับจ้าง ซึ่งยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้างที่มารับงานนี้แต่อย่างใด

สำหรับราคาในการจัดหาเป็นการกำหนดราคาจากการสืบราคาท้องตลาดจากผู้ที่มีอาชีพขายโดยตรง ซึ่งการกำหนดคุณลักษณะไม่ใช่เพียงราคารถจักรยานยนต์เท่านั้น แต่ข้อเท็จจริงคือเป็นการกำหนดราคา ที่จะมีอุปกรณ์ส่วนควบ เครื่องมือ เครื่องใช้ประจำรถให้กับสายตรวจทั้งผู้ขับขี่และคนซ้อนท้าย เช่น กล้องบันทึกภาพแบบเคลื่อนไหวติดตัวเจ้าหน้าที่ สัญญาณไฟกระพริบ หมวกนิรภัย ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมเข้าไปด้วย

โครงการจัดหารถจักรยานยนต์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นี้ กรมบัญชีกลางได้คัดเลือกเข้าสู่โครงการที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสําหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์เพื่อติดตามการดำเนินการและความคืบหน้าทุกระยะ

ส่วนประเด็นรถจักรยานยนต์คันเก่าที่จัดซื้อจัดจัางกันในปี 2557 จำนวน 14,442 คัน ไปแล้ว ขณะนั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.) ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (ลก.ตร.) ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใดๆ

นอกจากนี้ โฆษก สกบ. กล่าวว่า รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร. ได้ย้ำกำชับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรถจักรยานยนต์สายตรวจปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความเป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชน ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการดำเนินการ ยังไม่ได้ตัวผู้รับจัางแต่อย่างใด ขอฝากผู้ที่จะให้ข้อมูลต่างๆแก่พี่น้องประชาชน ขอให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริง ไม่เกิดความเข้าใจผิด จนเกิดความเสียหายต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่า งบประมาณที่ได้รับจากภาษีพี่น้องประชาชน จะนำมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน สังคมต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป