28/05/2024

แม่ฮ่องสอน-ศูนย์การเรียนรู้ เชกิ เชอู ผ้าทอกะเหรี่ยง ได้รับรางวัลสุดยอดผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน-ศูนย์การเรียนรู้ เชกิ เชอู ผ้าทอกะเหรี่ยง ได้รับรางวัลสุดยอดผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี
นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทย สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รวมทั้งเป็นการผลักดันมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตลอดจนเพื่อค้นหาสุดยอดผ้าจังหวัดให้ได้ผืนผ้าที่เป็นที่สุดของจังหวัด ซึ่งผืนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของจังหวัด จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้สนใจส่งผ้าไทยเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 46 ผืน จาก 7 อำเภอ ผลการประกวด ผ้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผ้าทอยกดอกลายน้ำไหล ศูนย์การเรียนรู้ เชกิ เชอู ผ้าทอกะเหรี่ยง ช่างทอ นางตะวันฉาย ศิริเสริมใบบุญ อำเภอสบเมย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผ้ายกดอกลายไทยสยาม ศูนย์การเรียนรู้ เชกิ เชอู ผ้าทอกะเหรี่ยง ช่างทอ นางอำภา สมัครพงค์พันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ เชกิ เชอู บ้านพะมอลอ อำเภอแม่สะเรียง และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผ้าปักลาย นางสาวคนึงหา สุภานันท์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียงท จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป