21/05/2024

พิษณุโลก ปปส.ภ.6 จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

พิษณุโลก ปปส.ภ.6 จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

 

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 สำนักงาน ปปส. ภาค 6 จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดย นายสราวุธ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิด

นายสราวุธ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 6 กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีเป้าหมายลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ภายใน 1 ปี พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ในฐานะเลขาธิการ ป.ป.ส. จึงมีข้อสั่งการให้บูรณาการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการปราบปราม ยึดและอายัดทรัพย์สินอย่างจริงจัง โดยการปราบปรามการค้ายาเสพติดทุกระดับ ขยายผลถึงรายใหญ่

ยึดทรัพย์ตัดวงจรการค้าให้สิ้นซาก และให้เดินหน้าติดอาวุธทางปัญญาแก่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยฝึกอบรมการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดทั่วประเทศ จำนวน 10 แห่ง ตามสำนักงาน ปปส.ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา ระหว่างห้วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2567 รวมผู้เข้าร่วมการอบรมทั่วประเทศ จำนวน 1,058 นาย

โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่รับผิดชอบด้านสอบสวนที่มีความสมัครใจทำหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน จากตำรวจภูธรภาค 6 และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. รวมจำนวน 100 คน มีรูปแบบการอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ การอภิปรายตอบข้อซักถาม และการฝึกปฏิบัติตรวจสอบทรัพย์สิน รวมระยะเวลาหลักสูตร 3 วัน กล่าวคือ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เป็นกลไกสำคัญ

และเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแทนเลขาธิการ ป.ป.ส. ในการสืบสวนพฤติการณ์การกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดควบคู่ไปกับการยึดอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการดำเนินการต่อทรัพย์สินที่มีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะ หรือหารายได้ที่บิดบังหรือปกปิดไว้ ตามแนวทางการริบทรัพย์สินตามมูลค่า (Value-Based Confiscation) เพื่อตัดวงจรเครือข่ายของนักค้ายาเสพติด

นายสราวุธ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 6 กล่าวทิ้งท้ายว่า มาตรการริบทรัพย์สิน เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่จะมีบทบาทสำคัญทำให้หน่วยงานปราบปรามยาเสพติด ดำเนินการปราบปรามทำลายโครงสร้างเครือข่ายการค้า และการเงินของกลุ่มการค้ายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 6 เป็นอย่างดี

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนหรือปฏิบัติงานด้านตรวจสอบทรัพย์สิน บูรณาการปฏิบัติร่วมกันเพื่อใช้มาตรการริบทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันดำเนินการตามมาตรการปราบปรามอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย จับกุม ขยายผลในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้ประสบความสำเร็จต่อไป

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป