28/05/2024

ปทุมธานี-ชุมชนพุทธนานาชาติจัดงานวิสาขบูชา เคลื่อนขบวนวัฒนธรรมชาวพุทธผ่านใจกลางมหานครเมลเบิร์น ที่ออสเตรเลีย

ปทุมธานี ชุมชนพุทธนานาชาติจัดงานวิสาขบูชา เคลื่อนขบวนวัฒนธรรมชาวพุทธผ่านใจกลางมหานครเมลเบิร์น ที่ออสเตรเลีย
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, ดร. ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ได้ร่วมกับชุมชนชาวพุทธหลากหลายชนชาติ ได้จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ VICTORIAN UNITED NATIONS DAY OF VESAK ที่ประเทศออสเตรเลีย
โดยเมื่อเร็วๆนี้ วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ได้ร่วมกับชุมชนชาวพุทธหลากหลายชนชาติในรัฐวิคทอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ร่วมจัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ มีชื่ออย่างเป็นทางการ ณ Melbourne Town Hall ใจกลางมหานครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย มีคณะสงฆ์ภิกษุ ภิกษุณี หลากหลายนิกาย ทั้งเถรวาท มหายาน และวัชรยาน กว่าร้อยรูปและสาธุชนมาร่วมงานอย่างมากมายนับพันคน
ภายในงานมีกิจกรรมตักบาตร ถวายภัตตาหาร ขบวนอัญเชิญรูปหล่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปรางค์ประสูติและ ปรางค์ตรัสรู้ เคลื่อนผ่านใจกลางมหานครเมลเบิร์น เพื่อเป็นการประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลสู่มหาชน ในขบวนมีการแสดงวัฒนธรรมของชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติ ต่อด้วยพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ สวดมนต์เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนา จากนั้น เป็นการอ่านสาส์นจากนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลีย และการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมลเบิร์น
นอกจากนี้ภายในงาน ได้รับเกียรติจากตัวแทนจากศาสนาอื่นๆ มาร่วมกล่าวสุนทรพจน์อวยพรให้แก่ชุมชนชาวพุทธอีกด้วย จากนั้นพระครูภาวนาญาณวิเทศ (รณรวี รวิปโภ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น, กรรมการสหภาพพระธรรมฑูตไทยในโอเชียเนีย และรองประธาน Buddhist Federation of Australia นำคณะสงฆ์และสาธุชน ร่วมกันเจริญสมาธิภาวนา ส่งความรักปรารถนาดีให้ครอบครัว ชุมชน และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ พร้อมกับอธิษฐานจิตเพื่อสันติภาพของโลก และในงานยังมีการสาธยายธรรมหัวข้อมงคลสูตรเป็นภาษาบาลีและภาษาอังกฤษของกลุ่มเยาวชนจากองค์พุทธต่างๆอีกด้วย.

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป