21/05/2024

ว่าที่.​รต.ธนิ​ตศักดิ์​ ดารา​มั่น​ อดีตคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท. 2พร้อมคณะลงพื้นที่โครงการการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณคลองหลังวัดลาดปลาเค้า

ว่าที่.​รต.ธนิ​ตศักดิ์​ ดารา​มั่น​ อดีตคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท. 2พร้อมคณะลงพื้นที่โครงการการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณคลองหลังวัดลาดปลาเค้า

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม เวลา 09:30 น.ว่าที่.​รต.ธนิ​ตศักดิ์​ ดารา​มั่น​ อดีตคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท. 2 / อดีตผู้สมัครร สส.​แบบ​บัญชี​รายชื่อ​พรรค​ประชาธิปัต​ย์ พร้อมคณะเครือข่าย ทสม.(อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม)​ เขตลาดพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ นมัสการท่านเจ้าคุณเขมานันท์ (ปธ.9)​ เจ้าคณะแขวงลาดพร้าว และ เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ แจ้งข่าวในการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณคลองหลังวัดลาดปลาเค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดพร้าว ซึ่งปัจจุบันมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายของชุมชนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเมื่อเกิดฤดูฝน น้ำไม่สามารถระบายได้ทันทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชน และ หมู่บ้านข้างเคียงเป็นอย่างมาก โดยโครงการก่อสร้าง คลองวัดลาดปลาเค้าพร้อมสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง โดยมีความยาวประมาณ 5,000 เมตร ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 388.000.000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน โดยอยู่ในแผนของสำนักการระบายน้ำในการขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568 ว่าที่.​รต.ธ​นิ​ต​ศักดิ์​ ดารา​มั่น​ เราเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการจะช่วยแก้ปัญหาน้ำรอการระบายของพี่น้องชาวหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 2 และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อเร่งการระบายน้ำไปยังคลองหลุมไผ่ และผลักดันระบบน้ำออกสู่คลองเปรมประชากร และ ครองลาดพร้าว ต่อไปเพื่อส่งต่อไปยังอุโมงค์ระบายน้ำที่สำนักการระบายน้ำได้ทำขึ้นในบริเวณพื้นที่เขตหลักสี่ สิ่งที่จะตามมาก็คือสภาพของน้ำจะสะอาดมากยิ่งขึ้นและซึ่งอยู่ในความตั้งใจของท่านเจ้าคุณเขมานันท์เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และ ของชาวชุมชนย่านวัดลาดปลาเค้า ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป