18/05/2024

แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียงอ่วมหนัก ส่วนราชการ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย กว่า 200 ราย ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียงอ่วมหนัก ส่วนราชการ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย กว่า 200 ราย ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
จากสถานการณ์พายุฤดูร้อนถล่มอำเภอแม่สะเรียง เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา วันนี้ ตลอดทั้งวันส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนราษฏรและสถานที่ราชการต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เนื่องจากเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ทั้งนี้อำเภอแม่สะเรียงได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนต่อเนื่องมา 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 9 / 10 /13 และ 14 พฤษภาคม 2567 ซึ่งพายุรอบวันที่
14 พ.ค 2567 สร้างความเสียหายอย่างหนัก จากการตรวจสอบเบื้องต้น อาคารสถานที่ของส่วนราชการหลายแห่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก อาทิ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) และ บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สะเรียง ตำบลแม่ยวม ตำบลแม่คง และตำบลบ้านกาศ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้น ต้นไม้และป้ายโฆษณาล้มทับบ้านเรือน หลังคาเรือนถูกลมพัดปลิว ประกอบกับน้ำฝนรั่วซึมลงในอาคารทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย อยู่ระหว่างการเร่งสำรวจให้การช่วยเหลือ
โดยล่าสุด เมื่อช่วง 13.00 น. นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง มอบหมายให้ นายสงกรานต์ นิธิศดำรง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร นายศตวรรษ สารถี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย
นายวารินทร์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในพื้นที่ ต.แม่สะเรียง ซึ่งพบว่ามีบ้านเรือนราษฏร และ ส่วนราชการในพื้นที่ กว่า 200 ราย ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้
ขณะที่ทาง ส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงห่างประเทศไทยแม่
สะเรียง นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมคณะได้เดินทางติดตามสถานการณ์เพื่อเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และประเมินการซ่อมแซมอาคารบ้านที่พักอาศัยของข้าราชการ สวท.
แม่สะเรียง ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนัก 9 หลัง
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป