28/05/2024

(สุรินทร์) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการ ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับกำลังพล

(สุรินทร์) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการ ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับกำลังพล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2657 ที่ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25 พลตรี ชินวิช เจริญพิบูลย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 พร้อมด้วย นางอุไรวรรณ เจริญพิบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเรียนดี ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ประจำปี 2567 จำนวน 145 ทุน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

   

ทุนระดับชั้นประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 106 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 159,000 บาท ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง อนุปริญญา จำนวน 23 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 46,000 บาท ทุนระดับปริญญาตรี 16 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท รวมทุนทั้ง 3 ระดับ รวมทุนทั้ง 3 ระดับ เป็นเงินทั้งสิ้น 245,00 บาท โดยมี พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมมอบทุนในครั้งนี้ จากนั้น พลตรี ชินวิช เจริญพิบูลย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับหน่วยสำนักงานสัสดีจังหวัดสุรินทร์ สัสดีจังหวัดศรีษะเกษ และหน่วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ รวม 40 ทุน เป็นเงิน 68,000 บาท

     

ทั้งนี้ พลตรี ชินวิช เจริญพิบูลย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาในช่วงเปิดเทอมนี้ เพื่อเป็นสวัสดิการ ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับกำลังพล ในช่วงเปิดเทอมใหม่ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และเป็นการดูแลในเรื่องสวัสดิการของกำลังพลชั้นผู้น้อย ตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุตรของกำลังพล ได้ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ให้มีความภาคภูมิใจในผลการเรียน เพื่อเป็นอนาคตที่สำคัญของครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

 

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป