28/05/2024

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.พรานกระต่าย

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.พรานกระต่าย
นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย 2 ราย ได้แก่นายนเรศ อึงอาคม อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 160/9 ม.1 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร และ นายปฏิเวช เนียงไธสงค์ บ้านเลขที่ 97 ม.5 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
โดยมีนายสนอง บุษบงค์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมด้วย ปภ. พมจ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตรอาสา อสม. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิธีฯ
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินช่วยเหลือรายละ 9,000 บาท สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภครายละ 1 ชุด ชุดเครื่องนอน รายละ 1 ชุด และน้ำดื่มรายละ 1 แพ็ค เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป