13/06/2024

ลำปาง-นอ.เมืองลำปาง ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนายอำเภอ ปลัดจังหวัด ในฐานะผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)

ลำปาง-นอ.เมืองลำปาง ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนายอำเภอ ปลัดจังหวัด ในฐานะผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)

 

 

 

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอำเภอเมืองลำปาง ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนายอำเภอ ปลัดจังหวัด ในฐานะผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชวัชรสุทธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ในพระราชูปถัมภ์ จ.ลำพูน ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “จิตวิญญาณนักปกครอง สู่พลังทำเพื่อแผ่นดิน” พร้อมด้วย ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน / นายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ / นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายปกครองท้องที่ และนายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง ร่วมบรรยายพิเศษข้อราชการสำคัญให้แก่ผู้บริหารกรมการปกครอง ปลัดจังหวัด และนายอำเภอทั่วประเทศ 878 อำเภอ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

 

กรมการปกครองจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนายอำเภอ ปลัดจังหวัด ในฐานะผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า ในปีนี้กรมการปกครองมีภารกิจที่หลากหลายเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน อาทิ

1) โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยดำเนินการตามตัวชี้วัดเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืนทั้ง 8 ข้อ

 

 

2) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งมีประชาชนมาลงทะเบียนรวมกันทั้งสิ้น 153,400 ราย ซึ่งจังหวัดและอำเภอได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” และเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจมาร่วมกิจกรรมในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีอย่างยั่งยืน

3) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบ ThaiQM ซึ่งได้ดำเนินการ Re-x-ray ครัวเรือนเดิมที่เคยสำรวจเมื่อปี 2565 และครัวเรือนใหม่ รวมทั้งสิ้น 15,262,057 ครัวเรือน โดยพบว่ามีครัวเรือนที่พบปัญหาจำนวน 3,052,386 ครัวเรือน ต้องช่วยกันดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2567

เน้นย้ำ ขอให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ได้ช่วยกันทำงานสร้างคุณประโยชน์ตอบแทนแผ่นดิน เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นในการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อไป

#กรมการปกครอง#อำเภอเมืองลำปาง

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป