19/06/2024

เชียงใหม่-เตรียมจัดงาน Chiang Mai Colourful Pride Month 2024 ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

 กลุ่ม Chiang Mai Pride ร่วมกับ Asset World Corporation (AWC) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน “Chiang Mai Colourful Pride Month 2024” เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว สู่หมุดหมายหลักของงาน Pride Month สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ ในระดับสากล

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ได้มีการจัดแถลงข่าวการจัดงาน “Chiang Mai Colourful Pride Month 2024” โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายเก่ง ชัยวารินทร์ รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่, นาย
ภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, นายศิริศักดิ์ ไชยเทศ ประธานคณะทำงาน Chiang Mai Pride 2024 และ นายพิสันต์ สุวรรณธาดา General manager the pantip lifestyle hub Chiangmai และผู้แทนจาก Asset World Corporation (AWC) ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

Chiang Mai ร่วมเฉลิมฉลองพร้อมกับ Pride Month ทั่วโลก สำหรับการรวมตัวของ LGBTQ+ ที่มีความหลากหลาย และร่วมกันช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ให้ได้รับการยอมรับในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ชาวไทยและต่างชาติ ในระดับสากลของมาใช้บริการภายในจังหวัดมากยิ่งขึ้น และยังนำไปสู่การเป็นหมุดหมายหลักของงาน Pride Month ในปีต่อ ๆ ไป โดยในการจัดงานครั้งนี้กำหนดให้มีพิธีเปิดงาน “Chiang Mai Colourful Pride Month 2024” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างสีสันให้แห่งเมืองเชียงใหม่ที่จะได้กลับมาคึกคักกันสุดเหวี่ยงตลอดเดือน มิถุนายน 2567 อีกด้วย

สำหรับงาน “Chiang Mai Colourful Pride Month 2024” ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 และตลอดเดือน มิถุนายน 2567 ได้มีการเตรียมกิจกรรมสร้างสีสันมากมาย อาทิ ขบวนพาเหรด Chiang Mai Pride, การจัดคอนเสิร์ต, การเนรมิตสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่ เช่น ขัวเหล็ก ประตูท่าแพและแยกรินคำ ให้เต็มไปด้วยสีสัน Pride, การเต้น Random Dance ณ ข่วงประตูท่าแพ, การจัดแข่งขัน Colourful Contest ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การท่องเที่ยวในปัจจุบันได้มีการเปิดกว้างมากขึ้นได้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ทุกรุ่น  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียม ในช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปีในระดับนานาชาติ ยกให้เป็นเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ : LGBTQ+ Pride Month สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของผู้คน  แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ จึงเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งเชียงใหม่พร้อมจะโอบรับทุกคนจากทั่วโลกที่มีความหลายหลาก ด้วยความอบอุ่นด้วยไมตรีจิต ด้วยรอยยิ้มที่เชื่อว่าทุกคนที่เดินทางมาเชียงใหม่ จะมีความสุขได้อย่างหลากหลาย

เสน่ห์ของเชียงใหม่ในแต่ละช่วงของการเดินทางมาสัมผัสจะมีความแตกต่างกันออกไป ในช่วงฤดูฝน สภาพอากาศเชียงใหม่ได้กลับมาสดใสมากขึ้น พร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติสวยงามมองไปทางไหนก็สบายตา สบายใจ ไร้หมอกควันเต็มไปด้วยภูเขา ต้นไม้ ในช่วงที่เรียกว่า “Green Season” ขอย้ำว่า เชียงใหม่ คือ นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง ที่เต็มไปด้วยสีสันและความสุขที่หลากหลาย และพร้อมที่จะต้อนรับผู้คนที่หลากหลาย เช่นกัน”

ด้าน นายเก่ง ชัยวารินทร์ รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า   “กิจกรรม Chiang Mai Colourful Pride Month 2024  ในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมบูรณาการกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่, กลุ่ม Chiang Mai Pride และ Asset World Corporation (AWC) เพื่อสร้างสีสันให้กับงานตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2567 ไปจนตลอดเดือนมิถุนายน 2567 ด้วยการเพิ่มสีสันให้กิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ การเพิ่มขบวน Pride Parade ให้มีความยิ่งใหญ่มากขึ้น และการเชิญศิลปินชื่อดังมาร่วมแสดง บนเวทีกิจกรรม, การจัด Installation Arts เพื่อสร้าง Landmark จุดถ่ายรูปเช็คอินให้แก่นักท่องเที่ยว อาทิ บริเวณประตูท่าแพ สะพานขัวเหล็ก และแยกรินคำ, กิจกรรมนิทรรศการศิลปะประกวดภาพถ่าย และกิจกรรม Random Dance  เปิดพื้นที่ให้ผู้มีความชื่นชอบในการเต้นได้มาแสดงออก

และ ททท. จะผลักดันให้งาน Chiang Mai pride festival  เป็นกิจกรรมหลักของเดือนมิถุนายนในปฏิทินท่องเที่ยว 12 เดือน 12 เทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่และเกิดการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นหมุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยว Top LGBTQ+Friendly Destination ต่อไป

ทางด้าน นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในนามของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “ สำหรับปีนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดงานนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 บนพื้นที่จากถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาร์ซาร์ ถึงข่วงประตูท่าแพ ซึ่งจะได้รับ การตกแต่งให้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งสีสันของเดือนแห่งความภาคภูมิใจหรือเดือน Pride และขบวนพาเหรดที่ผสมผสานวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมร่วมสมัยภายใต้แนวคิด We are all Human ซึ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าแห่งมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าพวกเราทั้งหลายจะเป็นเพศไหนก็ตาม

 

นอกจากสีสันและบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองแล้ว เพื่อให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงความสำคัญและความหมายของงาน Chiang Mai Colourful Pride Month 2024 นี้ จึงได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ LGBTQ อาทิ กฎหมายสมรสเท่าเทียม ความหมายของเพศสภาพ ความเท่าเทียมของมนุษย์ทุกคนอีกด้วย

นายศิริศักดิ์ ไชยเทศ ประธานคณะทำงาน Chiang Mai Pride 2024 กล่าวว่า “ เนื่องด้วยเดือนมิถุนายนของทุกปี ทั่วโลกต่างร่วมกันเฉลิมฉลอง รวมทั้งรำลึกการต่อสู้ของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ และสืบทอดเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้รับการปกป้อง คุ้มครองให้ปลอดภัยจากความรุนแรง ยกระดับคุณภาพชีวิต และสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือที่เรียกว่าเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจ PRIDE MONTH

คณะทำงาน Chiang Mai Pride 2024 ประกอบด้วยนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรภาคประชาสังคม จากหลากหลายประเด็นอาทิ สิทธิความหลากหลายทางเพศ, สิทธิพนักงานบริการ, สิทธิด้านสุขภาพ, สิทธิด้านแรงงาน, สิทธิคนพิการ, สิทธิผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV, สิทธิเยาวชน, สิทธิผู้หญิง, สิทธิชาติพันธ์,  สิทธิผู้ใช้ยา, นักกิจกรรมประชาธิปไตย ฯลฯ

โดยธีมปีนี้คือ  “Chiang Mai Pride 2024 : Beyond Gender : Pride United : Celebrating Diversity, Embracing Unity” “ เชียงใหม่เป็น จังหวัดเปิดเทศกาลเฉลิมฉลองเดือน ไพรด์ จังหวัดแรกของประเทศไทย”
ในวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. – 24.00 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ไนท์บาซาร์เชียงใหม่ และ ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมประกอบด้วยการเดินขบวน Pride Parade ดนตรี การแสดงศักยภาพของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ การประกวด Chiang Mai Pride Ambassador 2024 และการแสดงบันเทิงหลากหลายรูปแบบและไฮไลท์ สำคัญคือ การแสดงจุดยืนเพื่อให้รัฐไทยออกกฎหมายที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนให้เป็นจริง อาทิ สมรสเท่าเทียม ผ่าน พิธิสมรสของคู่รักความหลากหลายทางเพศ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีกฎหมาย สมรมเท่าเทียม สำหรับทุกคน, Sex work Is Work เพื่อยกเลิก พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีปี 2539 และส่งเสริมให้รัฐไทยออกกฏหมาย พรบ.มาตรฐานคุ้มครองพนักงานบริการทางเพศ ผ่านกิจกรรมของพนักงานบริการเอง,กฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศ ผ่านถ้อยแถลงของเยาวชนคนข้ามเพศ,รัฐไทยต้องออกฎหมาย พรบ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ผ่านถ้อยแถลงของตัวแทนชุมชน,พบกับSpeech จากชุมชนทุกประเด็น และการประกาศเจตนารมณ์ เรื่องการต่อต้าน Rain Bow washing ทุกรูปแบบ

นายพิสันต์ สุวรรณธาดา General Manager The Pantip Lifestyle Hub กล่าวว่า  “ในนามของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์ แบบครบวงจร รวมพลังเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกซน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และ Chiangmai Pride รวมถึงกลุ่มธุรกิจของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเครื่อ AWC กว่า 15 แห่ง ร่วมต้อนรับเทศกาล Pride Month จัดแคมเปญ ‘AWC Let’s Pride’ สร้างปรากฎการ์ณแห่งความเท่าเทียม สนับสนุนความหลากหลาย ทางเพศครั้งยิ่งใหญ่ทั่วกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างเชียงใหม่ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย ก้าวสู่จุดหมายปลายทางการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความเท่าเทียม และเป็นจุดหมายปลายทางยั่งยืนระดับโลก ทั้งด้านไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยว

AWC Let’s Pride’ คือ แคมเปญของความภาคภูมิใจ ความเท่าเทียมของความหลากหลาย และการยอมรับตนเอง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรวมพลังสนับสนุนการเปิดกว้างของสังคมร่วมสมัย และความเสมอภาคอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งความเท่าเทียมที่มีบทบาทบนเวทีโลกโดย AWC Let’s Pride’ สร้างสรรค์ภายใต้ 3 กิจกรรมไฮไลท์ ‘Pride Experience, Pride Talk และ Pride Cheerfu!’

AWC Let’s Pride’ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AWC ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายใต้กรอบการดำเนินงาน ‘3BETTERs’ ในด้าน ‘BETTER PEOPLE’ เพื่อผู้คนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล สนับสนุนสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศในการทำงานและ การแสดงความคิดเห็น โดยมุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและสร้างโอกาสที่เสมอภาค ”

นภาพร/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป