13/06/2024

มุกดาหาร​ -​ศฝช.มุกดาหาร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การพัฒนาตนเอง

มุกดาหาร​ -​ศฝช.มุกดาหาร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การพัฒนาตนเอง

 

   

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สู่การพัฒนาตนเองและคุณวุฒิตามระดับ เนื่องในโอกาสวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครบรอบ 1 ปี กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีนายประจวบ สุริยะวรรณ นายกเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระและจัดนิทรรศการเปิดโลกการเรียนรู้

     

เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รณรงค์ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน เล็งเห็นคุณค่า และได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป โดยมีนายวิชาญชัย แสบงบาล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพชายแดนมุกดาหาร นางสาวรัตนา ตะราศี รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

เดวิท​ โชคชัย​ มุกดาหาร​ รายงาน​ 092-5259777

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป