24/06/2024

มุกดาหาร​ -​สสจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ประเมินยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะ

มุกดาหาร​ -​สสจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ประเมินยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะ

 

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางพันธ์ฉวี สุขญัติ และนายทองเสริฐ ใจตรง รองนายแพทย์สาสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานตรวจประเมินส้วม HAS ในสถานีบริการน้ำมัน ประกอบด้วย นพผดุงบริการ ปตท.ลานทอง ปตท.ศรีบุญเรือง ปั้มเอาโซ่ ร้านอาหาร V.t.แหนมเนือง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร

 

สำนักงาน ปภ.จังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารที่ต้องการให้จังหวัดมุกดาหารมีส้วมสาธารณะที่สะอาด เพียงพอและปลอดภัย HAS 100% เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน ตลอดจนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร

 

ทั้งนี้ คณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (ส้วม HAS) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการประเมินมาตรฐานส้วมในสถานที่ต่างๆ โดยมีหน่วยงานและสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานส้วม HAS ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแล้ว จำนวน 29 แห่ง

เดวิท​ โชคชัย​ มุกดาหาร​ รายงาน​ 092-5259777​

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป