24/06/2024

พระนครศรีอยุธยา นายอำเภอลาดบัวหลวงตรวจเยี่ยมหน่วยรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาวันแรก

พระนครศรีอยุธยา นายอำเภอลาดบัวหลวงตรวจเยี่ยมหน่วยรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาวันแรก

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดบัวหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการระดับอำเภอ ของอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่รับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ประจำหน่วยเลือกระดับอำเภอ ของอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนให้ความสนใจและเดินทางมาติดต่อขอรับเอกสารการสมัคร สว.ที่อำเภอลาดบัวหลวงแล้วจำนวน 14 ราย

   
โดยรายล่าสุดเป็นผู้พิการสตรีเดินทางมาติดต่อขอรับเอกสารการสมัคร สว. โดยก่อนการเริ่มต้นรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา นายอำเภอลาดบัวหลวงได้อธิบายขั้นตอนการรับสมัครให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร รวมทั้งตรวจความพร้อมของสถานที่และระบบต่างๆของการรับสมัคร สว. ของอำเภอลาดบัวหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งระยะเวลาในการรับสมัคร สว. จำนวน 5 วัน โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่24 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป