19/06/2024

แม่ฮ่องสอน-สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ เพิ่มพูนเพิ่มความสมดุลทรัพยากรป่าไม้

แม่ฮ่องสอน-สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ เพิ่มพูนเพิ่มความสมดุลทรัพยากรป่าไม้
ณ สวนรุกขชาติ ห้วยชมพู นายทรงรัฐ ผ่องพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ อาทิ สภ.แม่สะเรียง ตชด.337 ทหารพรานที่ 36 อบต.บ้านกาศ นักเรียนโรงเรียนบริพัตรศึกษา ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น สวท.แม่สะเรียง กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ.2567 โดย นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เดินทางเป็นประธานในพิธี และ ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่สวนรุกขชาติห้วยชมพู เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และ รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั่วประเทศ
วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้

สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป