24/06/2024

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีกวนข้าวทิพย์ สืบสานประเพณีไทยโบราณ ประจำปี 2567 ณ วัดตะโก

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีกวนข้าวทิพย์ สืบสานประเพณีไทยโบราณ ประจำปี 2567 ณ วัดตะโก

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดมหลังวัด) วัดตะโก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการพิธีกวนข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาส เพื่อสืบสานประเพณีการกวนข้าวทิพย์ที่มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวพันในทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล พร้อมนำข้าวทิพย์แบ่งปันกันไปบริโภคเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมี พลตำรวจตรี โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอภาชี หัวหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีในครั้งนี้

     

“วันวิสาขบูชา” ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน ของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในปี พ.ศ.2567 นี้ ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ตามประเพณีของคนไทยชาวพุทธซึ่งได้สืบทอดกันมาแต่โบราณ ก็จะมีการกวนข้าวทิพย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาใน “วันวิสาขบูชา” ด้วยมีความเชื่อและศรัทธาที่ว่าเป็นอาหารทิพย์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยแล้ว ได้บรรลุอนุตตรสัมมาโพธิญาณ ตรัสรู้อริยสัจสี่ (ทุกข์ สมุห์ทัย นิโรธ มรรค) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมไม่มีผู้เสมอเหมือน หลังจากที่ได้เสวยข้าวมธุปายาสหรือข้าวทิพย์ ที่นางสุดชาดาธิดาของเศรษฐีหมู่บ้านเสนานิคม ได้นำมาถวายก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ 1 วัน ซึ่งช่วงเวลาจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ของชาวพุทธในภาคกลาง ปัจจุบันนิยมทำกันในช่วงก่อนวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6

     

สำหรับการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาส ได้อาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ร่วมประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน โดยพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานจะช่วยกันปรุงข้าวทิพย์ตั้งแต่วันนี้ ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จในวันรุ่งขึ้น และหลังจากที่ได้อัญเชิญข้าวทิพย์ไปถวายแด่หลวงพ่อรวย และถวายแก่พระภิกษุสามเณรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะนำไปมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทำบุญที่วัด และผู้ที่มาร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชานี้ด้วย

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป