24/06/2024

ลำปาง-เข้าวัดฟังธรรมะ เวียนเทียน กล่อมเกลาจิตใจ เนื่องในวันวิสาขบูชา

ลำปาง-เข้าวัดฟังธรรมะ เวียนเทียน กล่อมเกลาจิตใจ เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกณรงค์ฤทธิ์ สนองคุณ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพล และผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปางร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับฟังบรรยายธรรมเนื่องในวันวิสาขบูขา จากพระครูกันต ธรรมโกวิท เจ้าอาวาสวัดป่ารวก พร้อมเวียนเทียนรอบเจดีย์เก่าแก่ศิลปะพม่า เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ เกิดสติ ปัญญา และถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดป่ารวก ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

   
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญที่เกิด 3 เหตุการณ์พร้อมกัน ได้แก่ สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันและเดือนเดียวกัน พุทธศาสนิกชนจึงนับว่าเป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา กระทั่งในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2542 องค์การการสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้กำหนดให้วิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก เพื่อให้ชาวพุทธได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน น้อมรำลึกถึงศาสดาในศาสนาพุทธอีกด้วย

   

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป