24/06/2024

กาฬสินธุ์-โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์จัดโครงการค่ายสอนหนังสือเปิดโลกทรรศทางการศึกษา

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ร่วมกับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 กิจกรรมโครงการค่ายสอนหนังสือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย พระเทพญาณวิศิษฎ์ ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเปิดโลกทรรศทางการศึกษา และแนะแนวสาขาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา พร้อมเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียนได้เชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง

   

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมโครงการค่ายสอนหนังสือ โดยนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดย พระเทพญาณวิศิษฎ์ ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11 – 22 พ.ค. 2567 ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยมี ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกันกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

   

ทั้งนี้นายธาราวรรธน์ สุวรรณสุทธิ์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ประธานโครงการค่ายฯได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน และในพิธีเปิดมีผู้มาร่วมงาน ได้แก่ คณะศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์, คณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ , คณะครู และผู้ปกครอง
สำหรับ กิจกรรมค่ายดังกล่าวมีนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 75 คน เป็นผู้สอนหนังสือ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจาก กรุงเทพฯ , อ่างทอง, สกลนคร และกาฬสินธุ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวน 317 คน วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเปิดโลกทรรศทางการศึกษา และแนะแนวสาขาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา พร้อมเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียนได้เชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง

   

อย่างไรก็ตามกิจกรรมใน พิธีปิดมีการแสดง โดยวงโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และมีการมอบธงให้กับ โรงเรียนเจ้าภาพที่จะจัดกิจกรรมค่าย ครั้งต่อไป โดย ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เป็นผู้มอบธงให้กับ ผอ.ปราโมกข์ ดุลนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง ในการนี้ โรงเรียนคำม่วง ได้นำการแสดงมาร่วมยินดีในการรับธงเพื่อแสดงการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมค่าย โดยนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2568 ในปีต่อไป

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป