24/06/2024

ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน เปิดกิจกรรม รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เสริมสร้างจิตสำนึกการป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลาย

ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน เปิดกิจกรรม รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เสริมสร้างจิตสำนึกการป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลาย

 

 

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน” ภายใต้หัวข้อ “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง”

 

โดยมี นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นายไวพจน์ เอี่ยมสะอาด นายก อบต.กระแชง นางจุฑามาศ ดลสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง” สโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมณ โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง” ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

   

โดยมีกิจกรรมร่วมกันทาสี ปรับปรุงทางข้าม ทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน การบรรยายความปลอดภัยทางถนนความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กนักเรียน การมอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กนักเรียนจากการสนับสนุนของสโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด จำนวน 30 ใบ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสวมหมวกนิรภัย 100 %

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป