15/06/2024

สมุทรสงคราม-จัดประมูลทุเรียนสามน้ำ นำรายได้เป็นสาธารณกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม-จัดประมูลทุเรียนสามน้ำ นำรายได้เป็นสาธารณกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม
วันนี้ (22 พฤษภาคม 2567) ที่หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประมูลทุเรียน 3 น้ำเพื่อการกุศล โดยมี นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ,นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ คณะผู้บริหารจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมประมูล ได้เริ่มการประมูลทุเรียนหมอนทอง จำนวน 19 ลูก ก้านยาว 3 ลูก รวม 22 ลูก เพื่อหารายได้สบทบทุนมอบเป็นสาธารณกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมประมูลทุเรียนสามน้ำ เริ่มจากราคา 5,000 – 32,000 บาท ยอดรวมประมูลทุเรียน 535,000 บาท และมีผู้บริจาคเพิ่มเติม คือ บจก.พรีแพค 15,000 บาท และนายพัชโรดม อุนสุวรรณ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 560,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทจีเอสอีคอเปอร์เรชั่นจำกัด และสำนักงานปรัชญาเมธีทนายความ ได้มอบทุเรียนที่ประมูลได้แล้วมอบให้จังหวัดฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า รายได้จากการประมูลทุเรียนสามน้ำในครั้งนี้ ได้ มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามทั้งหมด เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสงเคราะห์พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่มีงบประมาณเหมือนหน่วยงานภาครัฐ แต่ต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาคในการที่จะเข้าไปให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ทุกข์ยากได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป