24/06/2024

ร้อยเอ็ด…กบห.ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้ ฉายา โหวดพิฆาต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะฯตามดำริของพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบง(องค์อุปถัมภ์)

ร้อยเอ็ด…กบห.ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้ ฉายา โหวดพิฆาต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะฯตามดำริของพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบง(องค์อุปถัมภ์)

 

 

วันนี้(22 พ.ค. 67 ) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั่วคราว SKIPPER GARDEN ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต)โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อม ปภัสโร) ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อระดมทุนเป็นทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสาธารณะ รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับลูกหลายเยาวชนคนร้อยเอ็ดด้านการกีฬาเช่นกีฬาฟุตบอลเป็นต้น

โอกาสนี้มีนายวุฒิภัทร คงมั่น นายกสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาชมรมฯ นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล(อ.ร่วม คชาธโร) ว่าที่ร้อยตรีโกสิทธิ์ วันโพนทอง รก.ประธานชมรมจิตอาสาพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อน101 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ กรรมการบริหารชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต)เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

นายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต)โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อม ปภัสโร) กล่าวว่าขอบคุณท่านที่ปรึกษา ท่านประธานทั้ง2ชมรม ท่านกรรมการบริหารชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี(โหวดพิฆาต)ที่เสียสละเวลาเดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลที่ชมรมได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อม ปภัสโร)อนุญาตให้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล

ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสาธารณะ รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับลูกหลายเยาวชนคนร้อยเอ็ดด้านการกีฬาเช่นกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมอยู่ในขณะนี้ เปิดโอกาสให้ลูกหลานคนร้อยเอ็ดทั้ง 20 อำเภอ ที่มีใจรักด้านกีฬาฟุตบอลได้ทำตามความฝัน แสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬาที่ตนเองรักและชื่นชอบนำไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไป

นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล (อ.ร่วม คชาธโร)ภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โครงการหลายโครงการที่ทางชมรมรวมมิตรคิดทำดี101ต้องช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) เพราะแนวทาง อุดมการณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกันคืออยากจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทั้งบุคลากรด้านการกีฬาและเด็กๆเยาวชนคนร้อยเอ็ดบ้านเราที่มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสแสดงฝีเท้าในฐานะเจ้าบ้านคนร้อยเอ็ด อนาคตอันใกล้นี้ถ้ามีบุญวาสนาทุกอย่างที่ตั้งใจไว้คงจะสำเร็จในเร็ววัน เช่นการลงพื้นที่20อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดกิจกรรมเปิดคลีนิคสอนฟุตบอลน้องๆในชุมชน กิจกรรมมอบเสื้อกีฬา ลูกฟุตบอลให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนทั้ง20อำเภอ โครงการอบรมโค้ช 1อำเภอ 1โค้ชฟุตบอล โครงการ1อำเภอ 2นักฟุตบอล เป็นต้น

หลังจากทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้อย่างลงตัว ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต)และเครือข่ายวางแผนไว้ว่าจะจัดตั้งทีมสโมสรฟุตบอลของคนร้อยเอ็ดทุกคน เพื่อรองรับเด็กๆและเยาวชนทั้ง20อำเภอที่ทางชมรมกำลังจะสร้างขึ้นมาโดยผ่านโครงการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น นักเตะใช้คนร้อยเอ็ดเป็นหลัก โค้ช(ทีมผู้ฝึกสอน)ใช้คนร้อยเอ็ดเป็นหลัก สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดันและสนับสนุนการสร้างคน สร้างทีมเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมาก โชคดีชมรมมีบุญได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุขวัฒน์ (อ.ต้อม ปภัสโร) ท่านเมตตารับเป็นที่ปรึกษาและองค์อุปถัมภ์ อนาญาตให้ทางชมรมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อระดมทุน เป็นทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสาธารณะ รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับลูกหลายเยาวชนคนร้อยเอ็ดด้านการกีฬาฯ

 

ด้านนายวุฒิภัทร คงมั่น นายกสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) กล่าวว่ากราบนมัสการขอบพระคุณพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อม ปภัสโร) ที่ปรึกษาและองค์อุปถัมภ์ชมรมฯที่เมตตาอนุญาตให้ทางชมรมฯจัดงานเดิน-วิ่งการกุศลตามวัตถุประสงค์ที่ประธานชมรมทั้ง2ชมรมได้กล่าวมานั้น ตนเองพร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้กิจกรรมและโครงการต่างๆของชมรมฯสำเร็จลุล่วงตามเจตนาและวัตถุประสงค์ทุกประการ รวมถึงกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้ด้วย

 

เบื้องต้นตนเองได้ประสานผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้สนเมืองไว้แล้วหลายท่าน เช่น ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต)และหลายกิจกรรมของชมรมท่านลงมาดูด้วยตัวเอง และท่านยังให้ข้อคิดเสมอว่า อย่ายึดที่ตัวบุคคล ให้ยึดที่ระบบ อย่าเอาธุรกิจนำ ให้เอาความเสียสละและจิตอาสานำทุกอย่างจะยั่งยืนและลงตัวในที่สุด

การที่ทางชมรมจะกราบเรียนเชิญ ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิด เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่น ทุกภาคส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย คณะ เชิญนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะ เชิญนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งอดีตและปัจจุบัน เชิญคณะรัฐมนตรี ส.ส. สว.นักการเมือง ดารา นักร้อง นักแสดง ทุกวงการ ร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล ส่วนตัวเห็นด้วยทุกประการ เพราะว่าชื่อก็บอกแล้วว่าการกุศล

งานนี้เป็นการรวมคนใจบุญทั่วประเทศ โดยไม่เลือกข้าง เลือกฝ่าย เลือกสี โดยเรามีสีเดียวคือสีธงชาติเท่านั้น ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขอเป็นกำลังใจให้ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต)และทีมงานภาคีเครือข่ายทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด อย่าคิดง่าย ทุกตำแหน่งทุกบทบาท ทุกหน้าที่มีความสำคัญทั้งสิ้นจงเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างลูกหลานคนร้อยเอ็ดให้สำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ อย่าลืมเสียสละ จิตอาสาจะนำพาทุกคนทุกท่านไปสู่ความสมหวังอย่างแน่นอนสู้ๆ

ช่วงท้ายรก.ประธานชมรมจิตอาสาพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อน101 โดยความอุปถัมภ์ของพระครูธรรมธรประกาศิต(อ.คิง ชุตินุธโร) เผยว่าการดำเนินการหลังจากเข้ากราบนมัสการหารือกับพระครูปลัดสุขวัฒน์ (อ.ต้อม ปภัสโร)ที่ปรึกษา และองค์อุปถัมภ์ชมรม ในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2567 เวลา 13.00 น. ทุกอย่างก็จะเดินไปอย่างสง่างามตามห้วงระยะเวลาที่วางไว้ เช่น กำหนดสถานที่จัดงาน การออกแบบเสื้อวิ่ง+บีบ ออกแบบเหรียญที่ระลึกงานวิ่ง และถ้วยรางวัล ลงพื้นที่ดูเส้นทางวิ่ง เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตั้งคณะทำงาน ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ทำหนังสือเชิญ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน เข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด ประชาสัมพันธ์งานอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือจากเพื่อนพ้องน้องพี่สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดร้อยเอ็ดและส่วนกลางเป็นกระบอกเสียง งานนี้งานบุญช่วยกัน เพื่อลูกหลานชาวร้อยเอ็ด เพื่อร้อยเอ็ดบ้านเฮา รก.ประธานชมรมจิตอาสาฯกล่าวในที่สุด

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป